Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Hoa tai nụ ngọc trai vàng MH148

2,900,000đ 3,900,000đ
586 lượt xem

Nhẫn thiết kế chế tác bạc cao cấp MH149

950,000đ 1,250,000đ
396 lượt xem

Nhẫn ngọc trai chế tác Bạc ý cao cấp MH150

750,000đ 1,200,000đ
431 lượt xem

Nhẫn ngọc trai vàng MH151

5,500,000đ 6,000,000đ
664 lượt xem

NHẪN VÀNG NGỌC TRAI CAO CẤP KHÔNG KHÉP KÍN MH153

5,500,000đ 6,400,000đ
523 lượt xem

NHẪN BẠC NGỌC TRAI CAO CẤP KHÔNG KÉP KÍN MH156

650,000đ 1,050,000đ
365 lượt xem

NHẪN BẠC NGỌC TRAI CAO CẤP HÌNH HOA LÚA MH158

650,000đ 1,050,000đ
385 lượt xem

Nhẫn ngọc trai vàng MH161

5,500,000đ 6,500,000đ
333 lượt xem

NHẪN BẠC NGỌC TRAI CAO CẤP - N4-HCM/BA/13 MH162

750,000đ 1,050,000đ
361 lượt xem

NHẪN BẠC NGỌC TRAI CÁNH BƯỚM MH165

750,000đ 950,000đ
448 lượt xem

Nhẫn ngọc trai quyến rũ - NNT29 MH170

13,000,000đ
388 lượt xem

Nhẫn ngọc trai quyến rũ - NNT23 MH176

13,000,000đ
373 lượt xem

Nhẫn ngọc trai quyến rũ - NNT21 MH178

5,800,000đ
461 lượt xem

Nhẫn ngọc trai vàng MH182

5,900,000đ 6,500,000đ
501 lượt xem

Nhẫn ngọc trai vàng MH184

5,900,000đ 6,500,000đ
305 lượt xem

Nhẫn bạc ngọc trai MH188

650,000đ
487 lượt xem

Nhẫn bạc ngọc trai MH193

550,000đ 690,000đ
600 lượt xem

Nhẫn ngọc trai quyến rũ - NNT03 MH196

18,000,000đ
569 lượt xem

Nhẫn ngọc trai vàng MH197

5,800,000đ 6,500,000đ
637 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai MH199

550,000đ
2222 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai MH200

1,200,000đ
556 lượt xem

Kiềng ngọc trai MH201

3,500,000đ
694 lượt xem

Kiềng ngọc trai MH204

1,200,000đ
550 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai MH205

2,400,000đ 3,600,000đ
471 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai MH206

Liên hệ
406 lượt xem

Mặt dây chuyền ngọc trai MH207

550,000đ
681 lượt xem

Dây chuyền vàng ngọc trai MH209

5,500,000đ
549 lượt xem

Kiềng mềm ngọc trai MH210

1,300,000đ
482 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai MH211

3,800,000đ
422 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai quyến rũ - DC16 MH212

1,200,000đ 1,450,000đ
443 lượt xem

Hoa Tai Tòn Ten Chế Tác Bạc Ý Cao Cấp MH218

750,000đ 1,250,000đ
456 lượt xem

Dây chuyền ngọc trai - SDC04 MH222

1,200,000đ
347 lượt xem

Hoa Tai Ngọc Trai chế tác bạc Ý MH223

650,000đ 950,000đ
673 lượt xem

Hoa tai ngọc trai vàng MH224

Liên hệ
760 lượt xem

Hoa tai nụ ngọc trai bạc Ytalia MH228

250,000đ 450,000đ
1478 lượt xem

Hoa tai ngọc trai bạc MH232

650,000đ 850,000đ
1431 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH239

750,000đ 1,000,000đ
475 lượt xem

HOA TAI VÀNG NGỌC TRAI CAO CẤP HÌNH MÓC CÂU MH242

5,500,000đ 6,500,000đ
474 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH243

1,200,000đ 1,750,000đ
458 lượt xem

HOA TAI BẠC NGỌC TRAI CAO CẤP CHIẾC CHUÔNG MH244

950,000đ 1,100,000đ
523 lượt xem

Hoa tai ngọc trai chanel MH245

850,000đ 1,250,000đ
385 lượt xem

Hoa tai ngọc trai bạc MH247

750,000đ 950,000đ
389 lượt xem

Hoa tai ngọc trai vàng MH248

5,500,000đ 7,000,000đ
371 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH249

750,000đ 1,071,000đ
571 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH251

750,000đ 900,000đ
583 lượt xem

Hoa tai ngọc trai vàng MH253

15,000,000đ 17,500,000đ
375 lượt xem

HOA TAI BẠC NGỌC TRAI TÒN TEN MH255

900,000đ
607 lượt xem

Hoa tai ngọc trai vàng MH258

5,500,000đ 6,500,000đ
406 lượt xem

Hoa tai ngọc trai đơn giản quyến rũ MH261

650,000đ 900,000đ
523 lượt xem

Hoa tai Dior vỏ ốc- SHT01 MH268

350,000đ
808 lượt xem

Hoa tai nụ ngọc trai MH272

200,000đ
637 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH275

1,400,000đ
551 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH276

850,000đ
464 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH277

650,000đ
509 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH278

450,000đ
566 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH279

1,200,000đ 1,720,000đ
552 lượt xem

Lắc tay ngọc trai vàng MH281

5,500,000đ 6,500,000đ
1371 lượt xem

Chuỗi Ngọc Trai Phối Mặt Đá Cao Cấp MH283

4,500,000đ 5,000,000đ
497 lượt xem

VÒNG TAY VÀNG NGỌC TRAI CAO CẤP HÌNH NỤ HOA MH284

5,500,000đ 6,400,000đ
518 lượt xem

CHUỖI NGỌC TRAI CAO CẤP MÀU TRẮNG MH285

4,500,000đ 5,200,000đ
376 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH287

550,000đ 785,000đ
553 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH289

550,000đ 785,000đ
427 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH292

550,000đ
512 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH293

9,500,000đ 11,890,000đ
558 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH295

1,800,000đ 3,000,000đ
472 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH297

950,000đ 1,350,000đ
545 lượt xem

Bộ ngọc trai MH301

1,800,000đ 2,900,000đ
439 lượt xem

Bộ ngọc trai MH303

1,800,000đ 2,800,000đ
453 lượt xem

Vòng cổ ngọc trai sang trọng - VC07 MH305

2,200,000đ 2,500,000đ
564 lượt xem

Vòng cổ ngọc trai MH306

5,500,000đ 6,500,000đ
718 lượt xem

Vòng cổ ngọc trai MH307

3,500,000đ 4,900,000đ
678 lượt xem

Mặt dây chuyền Ngọc trai chế tác vàng 18k MH318

3,800,000đ 4,800,000đ
666 lượt xem

Vòng cổ Ngọc trai biển tahiti nước mặn MH322

350,000,000đ 437,500,000đ
1989 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH334

Liên hệ
695 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH335

1,100,000đ 1,572,000đ
686 lượt xem

Hoa MH336

690,000đ 930,000đ
738 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai Vàng MH337

18,000,000đ 19,000,000đ
596 lượt xem

Bộ ngọc trai MH338

4,200,000đ 5,500,000đ
578 lượt xem

Bộ ngọc trai MH340

7,350,000đ 10,500,000đ
802 lượt xem

Bộ ngọc trai MH341

5,500,000đ 7,860,000đ
2899 lượt xem

Vòng cổ ngọc trai MH342

2,900,000đ 4,150,000đ
1135 lượt xem

Vòng cổ ngọc trai MH344

39,000,000đ 49,000,000đ
804 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai Vàng MH349

25,000,000đ 27,000,000đ
1047 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH351

Liên hệ
559 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH352

Liên hệ
752 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH356

Liên hệ
806 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH357

1,499,000đ 2,500,000đ
1203 lượt xem

Bộ Trang Sức Ngọc Trai MH358

Liên hệ
80738 lượt xem

Bộ ngọc trai MH360

1,499,000đ 2,500,000đ
730 lượt xem

Hoa tai nụ Ngọc trai MH361

450,000đ 900,000đ
804 lượt xem

Vòng tay ngọc trai MH363

Liên hệ
1358 lượt xem

Vòng tay Ngọc trai MH364

1,200,000đ 1,715,000đ
1159 lượt xem

Vòng tay ngọc trai Chanel MH365

2,400,000đ 3,430,000đ
1225 lượt xem

Lắc tay ngọc trai bạc MH366

Liên hệ
989 lượt xem

Nhẫn bạc ngọc trai MH367

Liên hệ
         
989 lượt xem

Nhẫn vàng tin hin thiết kế MH368

4,900,000đ 5,450,000đ
888 lượt xem

Nhẫn cỏ ngọc trai thiết kế MH369

450,000đ 750,000đ
918 lượt xem

Bộ Ngọc trai nụ và xuyên Ngọc MH370

699,000đ 1,048,000đ
1093 lượt xem

Vòng cổ ngọc trai MH371

5,500,000đ 7,860,000đ
1079 lượt xem

Bộ trang sức Dior và xuyên Ngọc MH372

799,000đ 1,198,000đ
2356 lượt xem

Chuỗi Ngọc Trai Tứ Quý (8-9mm) MH373

2,900,000đ 4,150,000đ
855 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH379

1,800,000đ 2,571,000đ
         
4238 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH380

1,800,000đ 2,572,000đ
512 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH381

Liên hệ
748 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH382

450,000đ 90,000đ
969 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH383

Liên hệ
737 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH384

Liên hệ
1157 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH385

1,800,000đ 2,572,000đ
689 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH386

1,200,000đ 1,715,000đ
528 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH387

Liên hệ
277 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH388

1,200,000đ 1,715,000đ
303 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH389

1,800,000đ 2,572,000đ
749 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH390

1,350,000đ 1,930,000đ
605 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH391

Liên hệ
494 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH392

450,000đ 900,000đ
1690 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH393

450,000đ 900,000đ
1639 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH394

450,000đ 900,000đ
1003 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH395

4,700,000đ 5,860,000đ
787 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH396

4,700,000đ 5,860,000đ
2286 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH397

450,000đ 900,000đ
993 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH398

450,000đ 900,000đ
350 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH399

4,900,000đ 7,000,000đ
991 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH400

Liên hệ
372 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH401

2,500,000đ 3,572,000đ
620 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH402

1,200,000đ 1,715,000đ
362 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH403

1,200,000đ 1,715,000đ
473 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH404

3,600,000đ 5,150,000đ
388 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH405

1,200,000đ 1,715,000đ
606 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH406

590,000đ 843,000đ
682 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH407

Liên hệ
501 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH408

Liên hệ
583 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH409

1,200,000đ 1,715,000đ
741 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH410

1,200,000đ 1,715,000đ
267 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH411

3,600,000đ 51,500,000đ
388 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH412

1,200,000đ 1,715,000đ
205 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH413

1,200,000đ 1,715,000đ
302 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH414

1,800,000đ 2,572,000đ
920 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH415

1,350,000đ 1,930,000đ
404 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH416

1,200,000đ 1,715,000đ
462 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH417

790,000đ 1,130,000đ
638 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH418

2,500,000đ 3,560,000đ
435 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH419

1,200,000đ 1,715,000đ
         
617 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH420

1,350,000đ 1,930,000đ
415 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH421

1,350,000đ 1,930,000đ
370 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH422

1,200,000đ 1,715,000đ
773 lượt xem

Dây Chuyền Ngọc Trai MH423

790,000đ 11,300,000đ
139 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH424

790,000đ 1,130,000đ
372 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH425

1,200,000đ 1,715,000đ
481 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH426

790,000đ 1,130,000đ
285 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH427

450,000đ 643,000đ
702 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH428

1,950,000đ 2,786,000đ
397 lượt xem

Dây Chuyền Xuyên Ngọc MH429

950,000đ 1,360,000đ
427 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH430

1,200,000đ 1,715,000đ
362 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH431

5,500,000đ 7,860,000đ
3625 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH432

2,900,000đ 4,840,000đ
1298 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH433

2,900,000đ 4,840,000đ
1672 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH434

9,500,000đ 15,840,000đ
1664 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH435

9,500,000đ 15,840,000đ
2449 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH436

9,500,000đ 15,840,000đ
3424 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH437

2,500,000đ 3,560,000đ
7276 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH438

2,200,000đ 3,670,000đ
623 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH439

2,200,000đ 3,670,000đ
3093 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH440

9,500,000đ 15,840,000đ
520 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH441

2,950,000đ 4,920,000đ
1041 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH442

2,950,000đ 4,920,000đ
772 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH443

2,950,000đ 4,920,000đ
2125 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH444

4,040,000đ 6,883,000đ
3026 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH445

3,590,000đ 5,985,000đ
666 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH446

3,100,000đ 4,572,000đ
1991 lượt xem

Vòng ngọc trai MH447

1,799,000đ 3,000,000đ
2131 lượt xem

Vòng ngọc trai MH448

1,200,000đ 1,715,000đ
2942 lượt xem

Vòng ngọc trai MH449

1,200,000đ 1,715,000đ
3178 lượt xem

Vòng ngọc trai MH450

1,350,000đ 1,930,000đ
1022 lượt xem

Vòng ngọc trai MH451

790,000đ 1,130,000đ
776 lượt xem

Bộ trang sức ngọc trai MH452

2,200,000đ 3,150,000đ
1770 lượt xem

Bộ trang sức ngọc trai MH453

1,799,000đ 2,572,000đ
872 lượt xem

Bộ trang sức ngọc trai MH454

1,799,000đ 2,572,000đ
717 lượt xem

Nhẫn Ngọc Trai MH455

950,000đ 1,360,000đ
955 lượt xem

SET chuỗi ngọc trai MH456

2,200,000đ 3,670,000đ
818 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH458

550,000đ 785,000đ
702 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH459

650,000đ 930,000đ
834 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH460

950,000đ 1,360,000đ
808 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH461

950,000đ 1,360,000đ
288 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH462

750,000đ 1,072,000đ
193 lượt xem

Vòng ngọc trai MH463

550,000đ 790,000đ
991 lượt xem

Vòng ngọc trai MH464

1,800,000đ 2,572,000đ
277 lượt xem

Vòng ngọc trai MH465

550,000đ 790,000đ
282 lượt xem

Vòng ngọc trai MH466

2,700,000đ 3,860,000đ
159 lượt xem

Vòng ngọc trai MH467

3,200,000đ 4,572,000đ
247 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH468

1,350,000đ 1,930,000đ
241 lượt xem

Vòng ngọc trai MH469

550,000đ 786,000đ
291 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH470

500,000đ 715,000đ
253 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH471

950,000đ 1,360,000đ
861 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH472

1,350,000đ 1,930,000đ
814 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH473

1,200,000đ 1,715,000đ
222 lượt xem

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai MH474

950,000đ 1,360,000đ
284 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH475

13,500,000đ 15,000,000đ
974 lượt xem

Nhẫn Ngọc Trai MH476

Liên hệ
206 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH477

790,000đ 1,130,000đ
299 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH478

5,500,000đ 78,600,000đ
205 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH479

1,800,000đ 2,570,000đ
1115 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH480

3,900,000đ 5,572,000đ
670 lượt xem

Vòng ngọc trai MH481

4,800,000đ 6,860,000đ
927 lượt xem

Vòng Cổ Ngọc Trai MH482

2,400,000đ 3,430,000đ
308 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH483

Liên hệ
617 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH484

Liên hệ
173 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH486

Liên hệ
83 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH487

Liên hệ
849 lượt xem

Hoa tai ngọc trai MH488

Liên hệ
63 lượt xem

Bài Viết

19/01/2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Ngọc trai là thứ ngọc thanh khiết và đắt giá được vinh danh qua hằng bao thập kỷ. Sự xa...
Xem Thêm
18/01/2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Nhẫn kim tiền là một món đồ trang sức đang được bán phổ biến tại các tiệm vàng bạc, đá...
Xem Thêm
15/12/2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

  Ngọc trai thật hiếm khi đạt sự "hoàn hảo" mà thường thì sẽ có khiếm khuyết hay bất thường nhỏ về...
Xem Thêm
22/10/2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Nếu bạn đang mong muốn sở hữu làn da trắng hống rạng rỡ một cách nhanh chóng với phương pháp...
Xem Thêm
G-HNZ651CVFQ G-665C3M901G